centar za ekspertnu medicinu

CEM

parking

Za vrijeme pregleda u CEM-u na raspolaganju su vam dva parkirna mjesta na našem parkiralištu na ulici Horvatovac.

 

cem - centar za ekspertnumedicinu - parking